Obligatorisk ventilationskontroll

Lärare möter elever

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras regelbundet för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

I alla byggnader som innehåller ventilationssystem ska en första kontroll av ventilationen göras innan systemet börjar användas. I en del byggnader gäller kravet att kontroller därefter ska genomföras med regelbundet intervall. Kravet på återkommande besiktning av ventilationssystem gäller inte för en- eller tvåbostadshus.

Regler för ventilationskontroll

Det är ägaren av byggnaden som är ansvarig för att utföra en kontroll av ventilationssystemet. Kontroller ska göras för att säkerställa att inomhusklimatet är gott för de som vistas i byggnaden.

Ägaren ska kontakta en sakkunnig med godkänd behörighet som ska genomföra kontrollen. Du hittar behöriga sakkunniga på certifieringsorganens webbplatser: RISE Länk till annan webbplats. och KIWA Länk till annan webbplats.

Intervall för ventilationskontroll

Typ av byggnad och det intervall som den typen av byggnad har för att genomföra ventilationskontroller.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första besiktning innan systemet tas i bruk. Inget krav på återkommande besiktning.

Förklaring av förkortningar för ventilationstyp


S-ventilation = självdragsventilation.

F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Skicka protokollet till Bygglovsavdelningen

När kontrollen är utförd ska funktionskontrollanten skicka ett exemplar av OVK-protokollet till Bygglovsavdelningen. OVK-protokollet ska även sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.