Person som vrider på termostat på element

En bra boendemiljö är viktigt för din hälsa och hur du mår. Det som kan påverka boendemiljön är dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial och buller. Men även lukt, mögel och oväsen från grannen.

Problem med boendemiljön

Du ska i första hand kontakta din bostadsrättsförening eller den som äger fastigheten när det gäller inomhusmiljöfrågor eller frågor som kan påverka din hälsa.

Kontakta din fastighetsägare om du har problem med:

 • lukt
 • fukt
 • mögel
 • buller
 • ventilation
 • radon.

Om din granne stör dig

Om du störs av en granne är det alltid bra att prata med dem först, innan du kontaktar till exempel fastighetsägaren. Det gäller också om du har klagomål på störande buller från till exempel fläktar, restauranger, uteställen, skällande hundar, nedskräpning, skadedjur eller eldning.

Hur anmäler jag ett klagomål?

Om du har vänt dig till den som stör och din fastighetsägare men störningen fortsätter, kan du göra en klagomålsanmälan till Miljö & Hälsoskydd Länk till annan webbplats.. I samband med detta blir ditt klagomål en allmän handling.

Vad är en olägenhet?

En störning som kan påverka människors hälsa och som inte är tillfällig eller ringa räknas som en olägenhet. Miljö & Hälsoskydd gör en bedömning och kan också kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Åtgärder av nämnden

För att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska kunna kräva åtgärder mot en olägenhet måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

En bedömning av vad som är en olägenhet måste göras i varje enskilt fall. Nämnden utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande.

Vilda djur är fastighetsägaren ansvar

Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar. Nämnden hanterar endast frågor som är en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Störningsdagbok

Du som blir störd kan föra störningsdagbok där du noterar hur ofta du blir störd och hur länge. Blankett för störningsdagboken ligger i E-tjänsten för att lämna klagomål om störning avseende hälsoskydd eller miljö.

Exempel på rättsfall

Detta är exempel på olika rättsfall som inte har ansetts utgöra en olägenhet för människors hälsa.

 • Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
 • Stoj från skolungdomar som passerade på gång- och cykelväg
 • Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
 • Traktorkörning nattetid inom jordbruket
 • Snöplog nattetid
 • Hemglassbilen.