God ventilation är en förutsättning för att du ska må bra i din bostad. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du upplever att ventilationen inte fungerar.

Vår hälsa beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär.

En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt klimat.

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem.

För att få en bra ventilation kan du göra detta:

  • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
  • Håll frånlufts- och tilluftsventilerna öppna och rengör dem ofta. Många ventilationsdon kan enkelt plockas isär och diskas rena med diskmedel och vatten.
  • Håll fönster i köket stängt när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll för fastighetsägare

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på dålig ventilation och luftkvalitet. Det finns regler om obligatorisk funktionskontroll, OVK, av ventilationssystem. Förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer ingår i kontrollen. Byggnadsnämnden är kontrollmyndighet.

Obligatorisk ventilationskontroll

Ventilation (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Ventilation (Boverket) Länk till annan webbplats..

Lämna klagomål om störning

Du kan lämna klagomål om störning till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd, men du bör i första hand alltid kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen.