Om du störs av vilda djur

När vilda djur letar sig in bland hus kan det upplevas som störande. Ofta kan du själv skrämma bort eller försvåra för djuren. Du som husägare har ett ansvar att förebygga problem med störande djur.

All nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att hitta föda. Oftast är det vårt fel när vi får ovälkommet besök. Tätorten är en attraktiv plats för fåglarna där det finns mat, inte så många fiender och bra utrymmen för att lägga ägg.

Nedskräpning drar till sig djuren som överfulla soptunnor, mat som blivit kvarlämnad på uteserveringen och plastpåsar med matrester som inte är knutan.

Måsar får inte störas under vår och sommar

Under häckningen som pågår 1 mars till 10 augusti är måsarna fredade. Det innebär att du inte får ta bort, skada eller störa bon, ungar och häckande fåglar. Du behöver därför göra dessa åtgärder innan fåglarna blir fredade.

Det är endast om måsarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet som man kan få tillstånd till skyddsjakt. Då måste även bo och ungar tas bort så att inte hjälplösa ungar blir lämnade kvar.

Den allmänna jakttiden för fiskmås infaller den 11 augusti till sista februari medan den för gråtrut är 1 augusti till 31 mars. Detta framgår i en bilaga till Jaktförordningen (1987:905).

Läs mer om djur och vad du kan göra på Djursajten Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens ansvar

Om du är hyresgäst eller bor i en bostadsrättslägenhet tar du först kontakt med fastighetsägaren eller föreningen innan du hör av dig till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckning av fåglar på fastigheten. 

Enkla tips till husägare

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga problem:

  • Sätta upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda där. Du kan kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp. Du kan behöva upprepa processen med att rensa taket flera gånger tills att måsarna ger upp. Det är viktigt att dessa åtgärden sker innan häckning som inträffar 1 april till 31 juli.
  • När du matar småfåglar, kan det även dra till sig fiskmåsarna och kråkfåglarna.
  • Vara extra noggrann med avfallshanteringen så måsarna inte hittar matrester ute på tomten.
  • Sätta upp roterande störande reflexer eller färger.
  • Duvor låter sig ofta skrämmas bort av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Sådana duvor kan köpas i jaktaffärer.

Jakt kräver tillstånd

När det handlar om jakt inom tätbebyggda områden krävs det särskilt tillstånd från Polisen. Läs mer om hur du söker tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens hemsida Länk till annan webbplats..

Det är ingen hållbar, långsiktig lösning då fåglarna ofta söker sig tillbaka till samma häckningsställe ändå. Det är snarare att behandla symptomen på ett problem istället för själva kärnan.

Fler sidor