Vildsvin

Vildsvin är vilda djur som lever fritt och ansvaret ägs inte av någon. Antalet vildsvin kan variera snabbt. Alla fastighets- och villaägare har ett ansvar att se till att miljön inte lockar till sig vildsvin.

Om du har problem med vildsvin som bökar upp på tomten ska du i första hand försöka skapa miljöer som inte lockar till sig vildsvinen och att försöka störa dem.

Detta gör kommunen

Kommunen har ansvar att se över marken kommunen äger, men en stor del av den kommunala marken har jakträtten arrenderats ut.

Kungsbacka kommun har inte något vildvårdsansvar utan det är den enskilda markägaren som är jakträttsinnehavare som kan ta beslut om avskjutning om markägaren har jaktlicens.

Kungsbacka kommun har inte något vildvårdsansvar utan det är den enskilda markägaren/jakträttsinnehavaren som kan ta beslut om avskjutning.

Kommunen varken kan eller får skjuta djur på någon annans mark. Jakttiden för vuxna vildsvin är den 1 april till och med den 31 januari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året medan kultingförande suggor är helt fredade.

Detta kan du som fastighets- och villaägare göra

  • Använd elstängselnät som är anpassat för att skydda mot vildsvin. Du kan samarbeta med vägförening eller grannar för att minska kostnaden. De om råd om stängsel i affärer för jordbruk och trädgård.
  • Ta in fågelborden från din trädgård.
  • Plocka bort fallfrukt i din trädgård.
  • Koppla hunden, då hundar kan provocera vildsvin till utfall.
  • För oväsen. Ropa högt och vifta med armarna om det finns vildsvinen i närheten för att de ska skingras.
  • Använd slutna sopkärl och undvik öppen kompost då lukten lockar till sig vildsvinen.
  • Samverka med vägföreningar och lokala jaktlag för att tillsammans promenera och vistas utomhus regelbundet, detta motverkar att vildsvinen trivs i området.

Kommunens skyddsjägare

Det finns två skyddsjägare som arbetar på uppdrag av nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

  • De kan bedriva jakt på kommunal mark enligt de allmänna jakttiderna som regleras i jaktförordningen, om inte jakträtten är utarrenderad.
  • De kan även avliva skadade djur.
  • De kan också hjälpa till med att fånga in och förflytta mindre vilt som gör skada, till exempel grävlingar.

Du som markägare kan även kontakta kommunens skyddsjägare som gör en bedömning om det är lämpligt med åtgärder. Du som privatperson betalar själv för skyddsjägarnas hjälp.

Skyddsjägarna har skottlossningstillstånd, inom planlagt område, i hela kommunen och kan ta beslut om att skjuta ett djur efter medgivande av markägaren.

Om du vill komma i kontakt med skyddsjägarna kontakta Kungsbacka direkt.

Vad gör polisen?

Om du stöter på vilt i bostadsområde som du anser utgöra en fara för allmänhet eller egendom kontaktar du Polisen på 114 14.

Polisen får, med stöd av jaktlagen, låta avliva ett vilt djur om det orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet. Polisen handlägger även ansökningar om att skjuta inom detaljplanerat område.