Döda och skadade djur

Om du hittar ett större dött djur i en tätort eller på kommunal mark kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du hittar döda djur på kommunens mark

Ta kontakt med kundcentret Kungsbacka direkt om du hittar ett djur på kommunens mark. Då tar vi hand om det döda djuret.

Döda djur på din egen mark

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för det döda djuret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det.

Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan du lämna till Renovas anläggning i Sävenäs som har en specialugn för kremering av djur.

Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd.

Döda eller skadade djur i skog och mark

Du får inte själv ta hem och vårda ett skadat vilt eftersom det krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket enligt jaktlagstiftningen. Om du påträffar något djur som omfattar statens vilt ska du anmäla detta till polismyndigheten på telefon 114 14. Björn, varg, örn, falk och utter är några arter som ingår i statens vilt.

Statens vilt och att identifiera djur (Naturhistoriska Riksmuseet) Länk till annan webbplats.

Döda sälar och tumlare

Om en död säl flyter iland på kommunens badplatser tar kommunen hand om djurkroppen. Kontakta gärna kundcentret Kungsbacka direkt om du hittat ett dött djur på någon av de kommunala badplatserna.

Kommunens badplatser

Om marken inte hör till kommunen är det upp till markägaren att hantera det döda djuret.

I naturreservat är det Länsstyrelsen eller utsedd förvaltare som är ansvarig. Ligger sälen inte olämpligt i ett naturreservat så får den ligga kvar och bli mat åt fåglar och andra djur. Då plockas den döda sälen alltså inte bort från platsen, varken av kommunen eller Länsstyrelsen.

Fynd av död säl (Länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Rapportera till Naturhistoriska

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webb kan du rapportera om du har hittat en död säl (de tar inte emot rapporter under juli månad). Om sälen är i gott skick kan Naturhistoriska riksmuseet vilja ha in den för obduktion.

Fynd av död säl (Naturhistoriska riksmuseet) Länk till annan webbplats.

Trafikskadat eller dödat vilt

Du måste alltid märka ut olycksplatsen och meddela Polisen på 112 om du krockar eller sammanstöter med något av följande vilda djur: björn, varg, lo, järv, utter, älg, rådjur, hjort, vildsvin, mufflonfår eller örn.

Viltolyckor (Polisen) Länk till annan webbplats.

Om du har hittat eller skadat ett vilt djur kan du ta kontakt med en viltrehabiliterare för rådgivning.

Katastrofhjälp - Fåglar & Vilt (KVF Riks) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till andra aktörer då vi inte kan hjälpa

Djurambulansen skadade tamdjur
Journummer: 0771–99 91 12 direkt till den chaufför som kör jouren i Västra Götaland/Göteborgsområdet.

Polisen misshandel av djur
Telefon: 114 14 eller 112 i akuta ärenden.

Länsstyrelsen för vanvårdade tamdjur
E-post: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 32 00

Fågelcentralen för skadade fåglar
Telefon: 0303-165 01

Kottecentralen för igelkottar och ekorrar
Telefon: 0733-26 19 88

Kustbevakningen för skadade sälar
Journummer dygnet runt: 0776-70 60 00