Husdjur och sällskapsdjur

Att ha djur är förenat med glädje men också med ansvar. Du som djurägare ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör grannar. Ibland behöver du söka tillstånd om du ska ha djur.

Ibland behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • om du ska ha höns, får du ha högst fyra utan tillstånd
  • tänk på att det alltid krävs tillstånd om du ska ha tupp inom detaljplanerat område.

Inom vattenskyddsområde kan du också behöva göra en anmälan eller söka tillstånd för djurhållning. Läs mer i Länsstyrelsens föreskrifter vad som gäller för dig, eller ring och fråga oss på Miljö & Hälsoskydd.

Prata med grannar om djur som stör

Båda vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Om djur behandlas illa

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa, eller stör på grund av att det blir lämnat ensam för många timmar om dagen? Då ska du kontakta länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen.

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Detta gäller om du ska resa med djur

Du ska ta kontakt med Jordbruksverket om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur.

Resor med djur (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Regler och ansvar

Du kan läsa mer om regler och ansvar som berör dig som djurägare på Länsstyrelsen, Jordbruksverket och polisens hemsida.