Artikeln publicerades 2 maj 2024

Föreläsningar om stadens utveckling

Fram till 7 juni kan den som vill vara med och tycka till om stadens långsiktiga utveckling. Vill du veta mer om den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är du välkommen på föreläsning på Fyren den 14 och 15 maj eller träffa oss på marknaden den 2 maj.

Just nu är den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ute på samråd vilket innebär att förslaget är öppet för synpunkter. Hur ser man på utvecklingen och vad är viktigt när staden växer? Det är något som projektledare Andrea Ericsson vill få in synpunkter om från invånare och andra aktiva i staden under samrådet.

– Vi har tagit fram ett bra förslag och nu vill vi ha synpunkter för att kunna göra det ännu bättre och bli mer träffsäkra. Gärna alla typer av synpunkter. Vilken utveckling av staden vill man se? Vad är planerat där du bor eller har din verksamhet och vad tycker du om det? Det är viktigt att alla tittar på förslaget och att de som vill är med och tycker till, säger projektledare Andrea Ericsson.

Två kvällsföreläsningar

Tisdag och onsdag 14 och 15 maj erbjuder kommunen föreläsning på kulturhuset Fyren om den långsiktiga utvecklingen följt av frågestund. Föreläsningen börjar klockan 18 båda dagarna och hålls vid scenen inne i biblioteket. Ingen föranmälan krävs.

–Vi vill erbjuda föreläsning på kvällstid då vi tror att många kan. Vi har tidigare stått i Kungsbacka Live i Kungsmässan och pratat med folk och haft föreläsningar, men det var på dagtid och genom kvällsföreläsningar hoppas vi att vi kan vi nå ut till fler, säger Andrea Ericsson.

Torsdag den 2 maj kommer kommunen stå på marknaden på Kungsbacka torg och prata med invånare om fördjupad översiktsplan för staden.

I form av en karta

Den fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad är i form av en interaktiv karta där man både kan läsa text om viktiga målsättningar och klicka på olika kartlager för att ta del av de långsiktiga planerna.

Din åsikt är viktig

Under samrådstiden har allmänheten, andra kommuner och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Särskilt viktigt är synpunkter från de som är aktiva i staden så som boende, näringsliv, föreningar och företag. Samrådet pågår från 7 mars till 7 juni 2024. Du hittar förslaget på kommunens hemsida där du också kan lämna dina synpunkter.