Artikeln publicerades 25 juni 2024

Hjälp att bryta våld i nära relation

En hand som räcker över en telefon till en person som verkar upprörd

Gruppcentrum Halland, GCH, erbjuder stöd till dig som är vuxen och bor i länet och behöver hjälp att sluta med aggressivt beteende i nära relationer. Genom trygga och respektfulla gruppsamtal arbetar GCH för att skapa ett säkrare samhälle.

Målet är att skapa ett säkrare samhälle för alla genom trygga och respektfulla gruppsamtal. GCH stöttar dig så att du kan bryta destruktiva beteendemönster för att skapa bättre relationer. Initiativet är en del av en större satsning i länet för att motverka våld i nära relationer och främja trygghet.

Du som utsätts för våld

Du som utsätts för våld i nära relation och är 20 år eller äldre, vänder dig till Vuxenenhetens mottagning för hjälp, och du som är under 20 år vänder sig till Mottagningsenheten barn och unga i Kungsbacka.

Gäller alla

Du som möter invånare, till exempel i din yrkesroll, och du som möter personer i andra sammanhang kan informera om GCH och att det är en kostnadsfri och frivillig hjälp.

Alla kan delta i gruppverksamheten som en del av sin behandling genom att bli tilldelad en plats av socialtjänsten i sin kommun.

Det finns ett behov av att nå både den som har ett aggressivt beteende, eftersom det är där vi kan förebygga våld i nära relationer, och den som är utsatt. Gruppverksamheten är ett viktigt initiativ för kommunerna i Halland, säger Mia Johansson, enhetschef Individ & Familjeomsorg.

Anonym och kostnadsfri hjälp

Invånare kan anonymt kontakta GCH för frivillig och kostnadsfri hjälp. Gruppcentrum Halland erbjuder telefontider på tisdagar och onsdagar klockan 9–12. Övrig tid finns en telefonsvarare för tidsbokning.

Samarbete med andra myndigheter

GCH samarbetare med socialtjänsten och polisen, men har tystnadsplikt och för inga journaler, däremot har de har anmälningsplikt. Medarbetare som möter personer i arresten har en direktkontakt in i GCH via Varberg.

Kontaktuppgifter

Gruppcentrum Halland, GCH
Telefonnummer: 073-302 07 90
Telefontider: tisdag och onsdag klockan 9–12

Stöd för dig som är utsatt för våld

För dig som utsätts för våld erbjuder mottagningsenheterna i Kungsbacka stöd. Kontakta Vuxenenhetens mottagning eller Mottagningsenheten barn och unga.