Frågor och svar om rekrytering

människor tittar ner

Här hittar du några av våra vanliga frågor som kan komma när du söker jobb. Vilka ska du lämna som referenser och hur går egentligen en intervju till.

Varför ska jag inte skicka in ett personligt brev?

Att inte be om ett personligt brev från sökande blir allt vanligare inom rekrytering, detta för att vi strävar efter att ha en så fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt. Vi vill hellre fokusera på de kompetenser och erfarenheter som du besitter och vad som motiverar dig till att söka den aktuella tjänsten.

Om det inte finns ett personligt brev, hur ska ni då få veta vem jag är och vad jag kan?

När du har bestämt dig för att söka tjänsten kommer du att få svara på några frågor. Dessa frågor är unika och är till för att sammanfatta din bakgrund gentemot sökt tjänst och delvis ersätta det personliga brevet. Det du svarar där använder vi som en del i urvalet, jämte ditt cv.

Så här tänker vi: Om alla får samma frågor inledningsvis kan vi enklare göra en rättvis bedömning av samtliga sökande. Och du får möjlighet att lyfta fram och förtydliga bilden av dig med egna ord kring det vi efterfrågar för rollen du söker. Vi läser självklart alla cv också för att komplettera helhetsbilden av dig som kandidat. Så ett varmt tips är att utnyttja fritextfältet med att skriva en kort sammanfattning av det som frågan handlar om.

Ni frågar om lön, det är ju jättesvårt att veta. Vad ska jag skriva där?

Ja, självklart är det en het fråga, vi vet det. Man vill inte ta i för mycket och verkligen inte för lite heller. Kanske har man ingen aning om vad en viss befattning ligger på för lönemässig nivå. Men ofta går det att söka efter den informationen på nätet. Och säkert har du en nivå du absolut inte kan tänka dig att gå under i alla fall. Om du skriver in en siffra där så är det inte den enda möjlighet för dig att ha ett löneanspråk. Det blir alltid en diskussion kring frågan, om du blir vald som slutkandidat. Om du inte kan ge en exakt siffra kanske du i alla fall kan ange ett lönespann som du kan tänka dig för den nya tjänsten.

Din lön kommer alltid att anpassas till en rättvis marknadsmässig nivå i förhållande till din kompetens, ditt uppdrag och dina nya kolleger.

Hur ser ni på fysiska kontra digitala intervjuer?

För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda dig som kandidat antingen en intervju på plats eller ett digitalt möte. Därför kommer vi arbeta med både fysiska och digitala intervjuerna och givetvis vara lyhörda för vad du som kandidat önskar. Oavsett kommer det bli en riktigt bra intervju!

Vilka ska jag lämna som referenser?

Referenstagning är alltid sista steget i alla våra rekryteringsprocesser och vi kommer att be dig lämna minst två referenser, ibland tre. I de flest fall har vi en dialog med dig om vilka referenser vi önskar men vi ser att minst en av referenserna är din nuvarande chef eller en tidigare chef från de senaste två åren. Övriga referenser kan till exempel vara en kollega, projektledare eller gruppledare. Helt enkelt någon som kan beskriva dig hur du är i ditt arbete utifrån olika situationer.

Ett sista tips: Lämna helst inte en referens som du har en privat relation till.