Jobb för unga - Feriejobb

Ungdomar i hall

Varje sommar har du som går i årskurs 1 på gymnasiet möjlighet att söka ett feriejobb i någon av Kungsbacka kommuns verksamheter. Platserna lottas ut bland de som söker.

Årets ansökan för feriejobb är stängd.

Den 16 maj får ni som sökt feriejobb återkoppling på er ansökan.

För att söka ett feriejobb finns fyra krav du måste uppfylla.

 • Du ska vara gymnasieelev i årskurs 1 vid söktillfället.
 • Folkbokförd i Kungsbacka kommun.
 • Ha ett personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du får inte ha haft ett feriejobb tidigare.

Vilka jobb finns?

Feriejobben finns inom kommunens egna verksamheter. Vilka jobb som finns att söka kan variera från år till år på beroende av vilka platser verksamheterna kan erbjuda.

Exempel på arbetsplatser:

 • förskola
 • vård- och omsorgsboende
 • lokalvård
 • vaktmästeri
 • bibliotek
 • idrottsplats.

Förutom lön får du:

 • inblick i arbetslivet
 • arbetslivserfarenhet
 • möjlighet till referenser.

Arbetsperioder

Ett feriejobb pågår under tre veckor och du jobbar 6 timmar per dag. Jobben finns fördelade under tre sökbara perioder:

 • Period 1 Vecka 25-27 (17 juni - 5 juli)
 • Period 2 vecka 28-30 (8 juli – 26 juli)
 • Period 3 vecka 31-33 (29 juli – 16 augusti)

Vanliga frågor och svar

Jag sökte förra året men fick ingen plats. Kan jag få förtur i år?

Du kan bara söka om feriejobb när du går i första året på gymnasiet.

Jag är skriven i Göteborg men går i skola i Kungsbacka. Kan jag söka feriejobb i Kungsbacka?

Du kan inte söka feriejobb i Kungsbacka kommun om du inte är skriven här.

Jag är bor i ett familjehem eller hos nära anhöriga i Kungsbacka men är skriven i annan kommun. Kan jag söka feriejobb i Kungsbacka?

Utgångspunkten är att du ska söka feriejobb i den kommun som du är skriven i. Finns det omständigheter som gör att det inte är möjligt får du gärna kontakta oss.

Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare ge sitt godkännande. Finns inte det ska ett intyg från myndighetsperson finnas.