Ledarstipendiet kan tilldelas en person som utmärkt sig som en god ungdomsledare inom det lokala föreningslivet.

Nomineringstiden öppnar igen i september.

Stipendiemottagare 2024: Maja Strand

Utbildad på basketgymnasium har denna ledare numera en viktig roll som mentor i basketprofilutbildningen, vid sidan av sitt uppdrag i föreningen. Med mottot ”att skjuta 1000 skott för att sätta 10” inspirerar hon unga spelare att våga vara sig själva och våga misslyckas för att utvecklas. Hon är en förebild för eleverna på skolan och föreningens barn och unga.

Vem kan du nominera till ledarstipendiet?

  • En person som har bidragit till att skapa en meningsfull sysselsättning för ungdomar i Kungsbacka.
  • Som arbetar med olika ideella uppdrag och är en betydelsefull person inom sin förening.
  • Verksam ledare i en ungdomsorganisation som är en bidragsberättigad förening i Kultur & Fritids föreningsregister.
  • Nomineringen ska lämnas in av föreningen eller organisationen. Stipendiet kan inte sökas personligen.
  • När du nominerar ska du bifoga en sammanställning av ledaruppdrag och en motivering till varför ledaren är speciell och vad som bör uppmärksammas.

Hur stor är stipendiesumman?

Stipendiet är till för vidareutbildning och utveckling av den egna föreningens eller organisationens verksamhet. Stipendiesumman är på 10 000 kronor och delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid.

Nominera en person

Nomineringen öppnar i september! Skicka in din nominering via e-tjänsten.