Alla nyheter


 • SES, digital hjälp vid separation i Kungsbacka Live

  Är du skild eller ska skiljas? Det finns hjälp att få när du behöver den! Kom till Kungsbacka Live den 11 maj för att få hjälp att komma igång.

 • Utredning av arbetsbelastning inom hemtjänsten är avslutad

  I januari mottog Kungsbacka kommun ett föreläggande från Arbetsmiljöverket angående arbetsbelastningen i fyra av våra hemtjänstgrupper. Den utredningen är nu klar.

 • Företag är mer nöjda med bygglov  

  Hanteringen av bygglovsärenden är en viktig fråga för företagare i Kungsbacka. Undersökningen Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att våra företagare är nu mer nöjda med ...

 • Kommunens lex Sarah-utredning efter branden i Vallda är klar

  Efter den tragiska händelsen i Vallda, där två omsorgstagare miste livet och två medarbetare från hemtjänsten skadades, påbörjades en utredning enligt lex Sarah. Nu har utredningen avslutats, och förv...

 • Nytt beslut om eldning av trädgårdsavfall i Kungsbacka

  Vi har tidigare informerat om en ny lagstiftning i avfallsförordningen som började gälla i januari. Ändringen i lagen påverkade bland annat eldning av trädgårdsavfall. Från och med den 12 april gäller...

 • Har du Hjärnkoll?

  Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, diagnoser, funktionsnedsättning eller att vara anhörig? Kom och låna en person med egen erfarenhet och ställ d...