Alla nyheter


 • Vägledare för ungdomar i Åsa

  Han är en vägledare för ungdomar i Åsa. Med sitt starka engagemang har Ardian Xhibo, 27, inspirerat många till att börja spela basket.

 • Kungsbacka kommun söker företag med samhällsengagemang

  Inom daglig verksamhet finns en stor bredd av individer med behov och intresse av att få prova olika arbetsplatser och miljöer.

 • Snart dags att fira våra studenter

  Den 4-5 juni är det dags för studentfirande på gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun.

 • Ekonomin kan bli bättre än väntat

  Årets första uppföljning av Kungsbacka kommuns ekonomi visar att nämndernas verksamheter tillsammans har budget i balans. När vi gjorde budget var det ett mycket tufft ekonomiskt läge men nu ser resul...

 • Nedskräpning på återvinningsstationerna

  På senaste tiden har vi haft problem med dumpning av kläder och avfall på våra återvinningsstationer. Tänk på att aldrig lämna kläder eller avfall utanför behållaren.

 • Ny rapport om sexuell utsatthet på nätet bland barn och unga

  Kungsbacka kommun arbetar för att öka kunskapen om sexuell utsatthet på nätet bland barn och unga. Nu har rapporten, som bygger på svaren från enkätundersökningen ”Men seriöst”, publicerats och i den ...

 • Bytardagen – bytt till nytt

  Att byta är det smarta och hållbara sättet att få ”nya” kläder och prylar. Kom till bytardagen lördagen den 25 maj i Kungsbacka.

 • Prata miljötillsyn och kommunikation med oss

  Miljö & Hälsoskydd testar ett nytt grepp och bjuder in verksamheter som berörs av vår tillsyn till ett event i Kungsbacka live den 16 maj. Vill du också prata om framtidens tillsyn och kommunikation m...

 • Prata bygglov med oss den 20 maj

  Bygglovsenheten och företagare som stöttar privatpersoner med bygglov bjuder in till ett event i Kungsbacka live. Vill du ställa frågor om bygglov och få råd? Välkommen måndagen den 20 maj.

 • Föreläsningar om stadens utveckling

  Fram till 7 juni kan den som vill vara med och tycka till om stadens långsiktiga utveckling. Vill du veta mer om den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är du välkommen på föreläsning på Fy...