Avgifter för att hyra kommunens lokaler

Du betalar en avgift när du hyr kommunens lokaler och anläggningar.

Priskategorier

Kategori 1

 • Bidragsberättigade föreningar.
 • Studieförbund
 • Privatpersoner som samarbetar med
 • kommunens verksamhet.

Kategori 2

 • Övriga föreningar i Kungsbacka.
 • Föreningar från andra kommuner i Halland och GR-regionen.
 • Hjälporganisationer
 • Privatpersoner

Kategori 3

 • Företag
 • Friskolor
 • Föreningar utanför Halland och GR-regionen.

Avgifter för att hyra kommunens lokaler

Avgifter för att hyra kommunens lokaler

Klass

Typ av lokal

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Klass A

 • Ishallar

275 kronor/timma

550 kronor/timma

Enligt offert

Klass B

 • Idrottshallar

150 kronor/timma

300 kronor/timma

Enligt offert

Klass C

 • Fotbollsplaner 11 mot 11
 • Fotbollsplaner 9 mot 9
 • Friidrottsarena
 • Idrottssal
 • Stora sammanstädesrum
 • Mötesplats
 • Slöjdsal
 • Hemkunskapssal
 • Aula
 • Matsal utan kök

100 kronor/timma


200 kronor/timma

Enligt offert

Klass D

 • Fotbollsplaner 7 mot 7
 • Gymnastiksal
 • Halv idrottshall
 • Motionshall
 • Klassrum
 • Litet sammanträdesrum
 • Liten mötesplats

75 kronor/timma

150 kronor/timma

Enligt offert

Klass E

 • Allmänhetens åkning i ishallen

20 kronor

20 kronor

-

Hyra fotbollsplan

Kostnaden är samma för att hyra naturgräsplan och konstgräsplan.

En fullstor 11 mot 11-plan kostar 100 kronor per timme oberoende av hur den används. Den kan till exempel användas för 11 mot 11-spel, 1 styck 9 mot 9-spel, 2 styck samtidiga 7 mot 7-spel eller 7 mot 7 i kombination med 5 mot 5. Avgiften blir alltså 100 kronor per timme oavsett indelning och användning.

En separat plan som från början är byggd för 9 mot 9 kostar 100 kronor per timme att hyra oavsett indelning och användning.

En separat plan som från början är byggd för 5 mot 5 eller 7 mot 7 kostar 75 kronor per timme att hyra oavsett indelning och användning.

Avgifter för läger med övernattning

Avgifter för läger med övernattning


Bidragsberättigad förening

Övrig förening i kommunen

Förening utanför kommunen

Övernattning på golv per natt

50 kronor

50 kronor

75 kronor

Öppningsavgift för logi i flera
skolor/idrottshallar

(Vid större arrangemang när det krävs flera lokaler för övernattning debiteras en öppningsavgift
per lokal för varje extra skola/idrottshall som behöver öppnas)

1000 kr/lokal

1000 kr/lokal

Enligt offert

Läger Fjärås Fritidscenter

(Förutsatt att föreningen grovstädar och ställer i ordning lokalen som den var när man anlände)
Avser 24 timmar upp till 30 personer.
För tid utöver lägertid gäller timtaxa.
För mer än 30 personer tillkommer 50 kr/natt/person.

För lån av café och kök tillkommer en avgift som ni betalar till Medley.

1 500 kr

1 500 kr

Enligt offert

Material för stora evenemang

Vi lånar avgiftsfritt ut material till föreningar vid evenemang. Om det rör sig om större mängder material för stora evenemang lämnar vi en offert som bygger på självkostnadsprincipen.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka