Frånvaro och uppsägning

Så gör du för att anmäla frånvaro, vill ha ett uppehåll eller säga upp din plats på kulturskolan.

Frånvaro eller inställd lektion

Du måste alltid meddela din lärare om du inte kan komma på lektionen.

När läraren är sjuk eller inte har möjlighet att hålla i undervisningen, försöker vi hitta en vikarie. Om vi inte får tag i vikarie och behöver ställa in lektionen meddelar vi det via e-post. Du får ingen kompensation för att lektionen är inställd.

Uppehåll

Om du blir sjuk under en längre tid och inte kan delta i undervisningen behåller du fortfarande din plats om du har betalat terminsavgiften.

Uppsägning

Om du är ny elev och börjar en kurs så kan du prova första lektionen utan att betala avgift. Om du inte vill gå kvar, måste du säga upp din plats senast dagen före nästa lektionstillfälle. Du säger upp din plats i e-tjänsten. Säger du inte upp din plats i tid, måste du betala hela terminsavgiften.