Regler, anmälan och uppsägning

Låda med färgglada kritor

Här hittar du information om vilka regler som gäller, hur du ansöker om plats och hur du säger upp din plats. Du kan gå i Kulturskolan till och med vårterminen det året du fyller 20 år. 

Ansökan

Du måste vara folkbokförd i Kungsbacka eller gå i skolan i Kungsbacka för att få gå i kulturskolan. Du kan söka till en kurs det året du blir så gammal som kursen kräver. Du kan till exempel söka gitarr 1 januari det året du fyller 9 år.

Du kan gå i Kulturskolan till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Du kan ansöka till max tre kurser och även gå max tre kurser. Du söker kurserna i prioritetsordning och får en plats när det blir en ledig. Tills dess står du på vår väntelista, och vi hör av oss så fort du har en plats.

Ansök i vår e-tjänst

För att ansöka behöver du som förälder skapa ett konto och ha ett bank-ID. Om du vill anmäla ditt barn och inte har bank-ID, kan du mejla eller ringa oss.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka i e-tjänsten utan kontaktar oss direkt via mejl eller telefon.

Förtur

Du som inte är elev på kulturskolan har förtur till lediga platser.

Du som går i en kommunal kulturskola i en annan kommun och flyttar till Kungsbacka, har förtur i det ämne eller det instrument du spelar. Du behöver mejla ett intyg från kulturskolan du går på.

När du blir erbjuden en plats

När du blir erbjuden en plats ska du kontakta läraren och tacka ja eller nej. Du kan tacka nej till plats en gång. Tackar du nej en andra gång, förlorar du din plats på väntelistan.

Ny elev

När du är ny på Kulturskolan och börjar en kurs, kan du prova på första erbjudna lektionstillfälle utan att betala terminsavgiften.

Vill du inte fortsätta efter första lektionstillfället, måste du säga upp din plats senast dagen innan andra lektionstillfället. Säger du upp platsen senare än det, behöver du betala terminsavgiften för hela terminen. Du säger upp din plats i e-tjänsten.

Kan du inte komma på första lektionen kulturskolan erbjuder, behöver du bestämma om du vill fortsätta utan att prova.

Om kulturskolan behöver ställa in första lektionen kan du prova vid nästa erbjudna lektionstillfälle.

Frånvaro och inställda lektioner

Det är viktigt att du meddelar din lärare vid frånvaro. Du kan anmäla frånvaro i SpeedAdmin-appen, via sms eller mejl. Om du är frånvarande vid upprepade tillfällen utan att meddela din lärare förlorar du din plats.

Om läraren är frånvarande försöker vi alltid hitta en vikarie. Om vi inte får tag på en vikarie så ställer vi in lektionen. Du får information om lektionen är inställd via mejl och sms.

Uppehåll i undervisningen

Du kan göra uppehåll i din undervisning vid särskilda skäl och under en begränsad tidsperiod, till exempel vid längre tids sjukdom. Vi beviljar inte uppehåll för längre utlandsvistelse. Du behåller din plats men får betala full avgift.
Kontakta oss om du vill ansöka om uppehåll.

Så här säger du upp din plats

Du säger upp din plats via Mina sidor Länk till annan webbplats..

Om du vill säga upp din plats inför kommande termin, måste du göra det i god tid för att slippa betala terminsavgiften. Om du säger du upp platsen efter att undervisningen har börjat, måste du betala hela terminsavgiften. Vi informerar dig om när platsen senast ska sägas upp via mejl inför varje termin.