Terminsavgifter för kulturskolans kurser

När du går på kulturskolan betalar du en avgift för varje ämne och termin. När du börjar på en kurs kan du prova första lektion utan att betala avgift.

Vi garanterar 25 undervisningstillfällen under läsåret. I dessa ingår tillfällen som workshops, föreställningar, konserter och utställningar.

Terminsavgifter

Avgifter för kulturskolans kurser

Kurs

Terminsavgift

Ämneskurs och kulår

950 kronor

Orkester, kör, brasslek och träblåslek

475 kronor

Fördjupningslinjer i musik, dans och musikal

1 900 kronor

Fakturering

Terminsavgiften faktureras i oktober och februari. Du betalar en avgift per kurs.

Om du blir börjar efter höstlovet på höstterminen och efter påsklovet på vårterminen betalar du halva terminsavgiften.

Orkester och kör

Spelar du ett orkesterinstrument kan du vara med i en orkester eller ensemble utan att betala en extra avgift för det. Går du på sång kan du vara med i en av våra körer utan att betala extra avgift för det.

Syskonrabatt

Om tre barn från samma hushåll går på kulturskolan betalar du halva priset för det tredje barnet. Det fjärde barnet från samma hushåll går gratis. Detta gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress och att samma person står som fakturamottagare för samtliga barn.