Person spelar cello.

Vill du spela blås- eller stråkinstrument? Första spelåret kan du låna blås- eller stråkinstrument av oss.

Blåsinstrument

  • Tvärflöjt
  • Oboe
  • Klarinett
  • Saxofon
  • Trumpet
  • Valthorn
  • Trombon

Stråkinstrument

  • Fiol
  • Cello
  • Kontrabas

Du får information av din lärare om att låna instrument när du har fått en plats. Du ska lämna tillbaka instrumentet till din lärare när du har spelat ett år eller om du slutar hos oss.