Stiftelsen Ada Anderssons fond

Stiftelsen Ada Anderssons fond ska gå till vård av och stöd för cancersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som är i behov av stöd men som inte kunnat få stöd från allmänna medel.

Ändamål

Räntan skall användas till vård av och understöd till cancersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som äro i behov därav men icke kunna påräkna att få utgifterna bestridna eller utfå hjälp av allmänna medel.

Ansök senast 31 oktober.

Blankett för ansökan Pdf, 24.4 kB.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1618.