Pengarna från fonden ska användas för behövande inom Kungsbacka kommun.

Varje år delas pengar ut från Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond. Pengarna från fonden ska användas för behövande i Kungsbacka kommun. Med behövande menar man till exempel behövande barnfamiljer eller behövande äldre personer. Pengarna kan även användas för att skapa trivsel och trevnad genom gåvor, mat och dryck eller utsmyckning vid vård- och omsorgsboenden.

Så fungerar det

Det är två förvaltningar som tar emot ansökan och vilka det är beror på vem som har ansökt. Hur pengarna fördelas bestämmer respektive förvaltnings nämnd. Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar ut pengar till barnfamiljer och nämnden för Vård & Omsorg delar ut pengar till äldre personer.

Jämna år delas pengar från fonden ut till barnfamiljer, bosatta i Kungsbacka och ojämna år till äldre personer också bosatta i kommunen. Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Barnfamiljer som skickar in en ansökan ska även
skicka med:

  • Kopia av den senaste inkomstdeklarationen
  • Familjebevis (som du beställer hos Skatteverket)

Äldre personer som skickar in en ansökan ska även
skicka med:

  • Kopia av den senaste inkomstdeklarationen
  • Personbevis (som du beställer hos Skatteverket)

Blankett för ansökan Pdf, 197.7 kB.

Blanketten kan även hämtas på kommuns kundcenter, Kungsbacka direkt.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2061.