Välkommen till
Kungsbacka

Alla ingångar

Innovation

I Kungsbacka kommun möter vi utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Med innovativa lösningar och genom att utnyttja digitala möjligheter driver vi den hållbara utvecklingen framåt.

Dagvattendam i Duvehed

Dagvattentaxa

Från 1 januari 2023 inför Kungsbacka kommun en dagvattentaxa. Det innebär en förändring i hur vi tar betalt av våra abonnenter för vatten och avlopp för att fördela avgifterna på ett mer rättvist sätt.

Vad händer med plasten?

I Kungsbacka kommun samlar vi in plats på olika sätt, både på våra återvinningstationer och återvinningscentraler.

Nyheter

Driftmeddelanden