Alla nyheter


 • Välkommen på dialog om dagvatten i Åsa

  Boende och företagare i Åsa är välkomna på dialogmöte torsdag 7 mars för att medverka till en bra lösning för dagvattenhanteringen i centrala Åsa.

 • Nya parkeringsavgifter 2024

  Från 8 april 2024 gäller nya avgifter för parkering i Kungsbacka, efter beslut i kommunfullmäktige 6 februari 2024. Ändringen gäller timtaxa, boendekort, nyttokort och felparkeringsavgifter.

 • Uppdatering med anledning av gårdagens allvarliga händelse

  Kommunen fortsätter arbetet kring den tragiska händelsen som inträffade under torsdagen där två medarbetare i hemtjänsten skadades.

 • Medarbetare i hemtjänsten skadade vid brand

  Två medarbetare i nattpatrullen i Kungsbacka kommuns hemtjänst har skadats vid en brand under natten till torsdagen. Personerna var i tjänst när olyckan inträffade. Kommunen arbetar nu för att ta hand...

 • Förändringar inom hemtjänst natt för att möta ökande vårdbehov

  För att anpassa hemtjänsten natt, även känd som "nattpatrullen", till det växande behovet av vård och omsorg föreslår Kungsbacka kommun förändringar. I slutet av mars förväntas förvaltningen för Vård ...

 • Kungsbacka kommun gör en lex Sarah-anmälan

  Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det handlar om en orosanmälan till socialtjänsten som inte gjordes av famil...