Riktlinjer för att boka kulturlokal

Du kan arrangera olika evenemang i kulturhuset Fyren under bibliotekets öppettider.

Här hittar du biblioteken och deras öppettider.

Ett evenemang kan vara en utställning, föreläsning, konsert eller något annat som är öppet för allmänheten.

Detta gäller när du har ett evenemang i kulturhuset Fyren

 • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten.
 • Evenemanget får inte vara politiskt bundet. Det betyder att det inte får vara ett politiskt möte eller innehålla politiska budskap.
 • Evenemangets innehåll får inte strida mot lagar.
 • Evenemanget får inte sprida information och åsikter som strider mot mänskliga rättigheter.
 • Evenemanget får inte sprida information och åsikter om ett odemokratiskt samhälle.
 • Du får inte sälja något i lokalerna. På Bryggan och Kulturtorget finns bokningsbara utställningsytor.
 • Respektera biblioteksbesökarnas rätt att själva bestämma om de vill ta del av evenemanget.

Ansvar och kostnader

 • Lokalerna är gratis att boka
 • Eventuella kostnader för vernissage eller pressvisning ansvarar du som utställare själv för.
 • Du som ansvarar för evenemanget skapar, färdigställer och tar bort det själv. Biblioteket ansvarar inte för utställt material.
 • Datum och plats för evenemanget diskuterar du tillsammans Kultur & Fritid, men det är Kultur & Fritid som fattar besluten.
 • I vissa fall får du placera ut namninsamlingslistor och insamlingsbössor.
 • Kommersiella aktörer kan inte använda biblioteket för försäljning eller reklam.

Om evenemanget inte är kommersiellt och stämmer överens med nämnden för Kultur & Fritids mål är det gratis att använda utrymmet för utställning. Det kan tillkomma merkostnader som till exempel teknik, personal eller marknadsföring. Om Kultur & Fritid är medarrangör ingår teknisk hjälp på plats.

Avgifter för att hyra kommunens lokaler

Detta gäller vid skador eller stöld

Det är viktigt att du som ansvarar för evenemanget har en försäkring som täcker eventuella skador och stölder. Det gäller när evenemanget monteras upp och ner, och även under själva evenemanget. Vi har inga försäkringar som täcker skador under evenemangets tid och kan därför inte ersätta på något sätt vid skada och stöld.

Marknadsför evenemanget

Om du vill marknadsföra evenemanget i kommunens evenemangskalender, lägger du själv in det som ett tips i kalendern. Lägg in evenemang i kalendern.

Du som ansvara för evenemanget betalar själv för kostnader för affischer och annat tryckt material. Om arrangemanget ska synas på våra anslagstavlor och digitala bildskärmar kan du lämna färdiga affischer och bilder till oss.