Ordningsregler för fotbollsanläggningar

När konstgräsplanerna inte är bokade kan du spela fotboll spontant på dem. Du ser hur planerna är bokade i vår e-tjänst.

Tänk på detta för fotbollsplanen

 • Var inte på fotbollsplanen före den hyrda tiden.
 • Var inte på fotbollsplanen utan ansvarig ledare. Ledaren ska lämna fotbollsplanen sist.
 • Du som hyr fotbollsplan ansvarar för att hålla ordning och så att deltagare, gäster och åskådare följer ordningsreglerna. Du måste genast meddela oss om fotbollsplanen har blivit skadad eller har brister.
 • Du blir avvisad från fotbollsplan om du inte följer ordningsreglerna.
 • Rök inte och drick inte alkohol på fotbollsplanen eller i närheten av den.

Tänk på detta för konstgräsplaner

 • Använd inte nedsmutsade skor och skruvdubb.
 • Rök eller snusa inte.
 • Drick inte alkohol på eller i närheten av den.
 • Använd inte glas.
 • Tugga inte tuggummi och ät inte godis.
 • Hundar, katter eller fordon får inte vara på fotbollsplanen.

Använd inte avstängda fotbollsplaner

Ni får böta 2 000 kronor om föreningen använder en plan som är avstängd. Det är viktigt att ni informerar alla era ledare om det.

Information om planen hittar ni under öppna/stängda planer.

Spela inte golf på fotbollsplanerna

Spela inte golf på fotbollsplanerna. Planerna blir skadade och om det ligger kvar bollar på planerna och när vaktmästare ska klippa gräset kan bollarna skada gräsklipparna.

Föreningens kontaktperson ska göra bokningen

Du som är föreningens bokningsansvariga kan boka fotbollsplaner hos oss. Enskilda ledare kan inte göra bokningar.

Skottning av snötäckta planer

 • Använd inte fotbollsplaner med snö. Vi skottar snötäckta fotbollsplaner och har som regel att tre av konstgräsplanerna ska vara klara för spel och träning inom två arbetsdagar, från att det har slutat att snöa. Vi kan behöva längre tid på oss att få planerna klara när det är svårare isbildning.
 • Konstgräsplanen är inte alltid redo för spel när snön är borta. Det kan bero på att den är skottad men inte borstad, eller att den har så mycket is att den är farlig att använda. Därför gäller alltid informationen som står på vår webbplats även om fotbollsplanen ser spelbar ut.
 • Tänk på att det alltid är ledaren som bestämmer om fotbollsplanen går att använda eller inte. Fotbollsplanerna kan vara hala när vi har skottat.