Kulturhistoria

Tjolöholms Slott

I Kungsbacka kommun finns spår i både landskapet och bebyggelsen som visar på vår långa historia.

Du kan se den i stadskärnans bebyggelse, kaptensgårdarna på Onsalahalvön, våra slott och herrgårdar, torp och fritidshus, i vårt kust- och jordbrukslandskap.

Kaptensgårdar

Onsalahalvön är en gammal sjöfartsbygd som är känd för sina redare och kaptensgårdar. Under 1700- och 1800-talen utvecklades sjöfarten och de framgångsrika redarna lät bygga praktfulla bostäder för sina förmögenheter.

Många kaptensgårdar finns kvar, och du kan besöka ett fåtal av dem som har bevarats som kulturreservat.

Historiska platser

Runt om i kommunen finns värdefulla byggnader och historiska platser du kan besöka. På varje plats finns historiska skyltar som berättar om Kungsbackas historia.