Idrottsstipendiet är för dig som är ung, ambitiös och vill bli ännu bättre inom din idrott. Kultur & Fritid delar ut två idrottsstipendier varje år.

Stipendiemottagare 2023

Ludvig Sjöström

Stipendiaten är en förebild som aldrig gett upp sitt mål om att spela på professionell nivå. Genom sin delaktighet i klubben visar han på sportens potential att inkludera alla. Hans ambition att fortsätta spela på högsta nivå, verka för sportens återväxt i Sverige och vara en förebild för ungdomar är imponerande och inspirerande.

Elsie Karlsson

Det är inte jakten på guldmedaljer i de stora tävlingarna som driver stipendiaten, utan snarare de möjligheter för personlig utveckling och gemenskap hon upplevt i sporten. Den hårt arbetande stipendiaten är en förebild för andra tjejer att slå sig in i manligt dominerade sporter och visar att det finns andra vinster med idrott än att tävla

Vem kan söka idrottsstipendiet?

  • Du som är under 26 år och som visat ett gott resultat inom din idrott.
  • Du som är en god kamrat och förebild inom din idrott.

Stipendiet är för enskilda personer och kan inte sökas av en grupp eller förening.

Hur stor är stipendiesumman?

Stipendiesumman är på 10 000 kronor och ska stimulera till fortsatt utveckling. Stipendiet delas ut av Nämnden för Kultur & Fritid.

Ansök om idrottsstipendiet

Nu är ansökan öppen! Skicka in din ansökan via e-tjänsten här på sidan.