Riktlinjer för studentstipendium Vård & Omsorg

Ett stipendium som uppmärksammar studenter som skriver en godkänd kandidat- eller masteruppsats med relevanta områden inom Vård & Omsorgs verksamheter i Kungsbacka.

Vad krävs för att kunna ta emot stipendiet?

För att vara berättigad att ta emot stipendiet ska studenten ha:

 1. studerat vid Göteborgs Universitet eller Högskolan i Halmstad
 2. skrivit, en av examinator vid universitetet/högskolan, godkänd kandidat- eller
  mastersuppsats under det aktuella läsåret.
 3. skrivit en uppsats inom ett ämne som är relevant för Vård & Omsorgs
  verksamheter i Kungsbacka kommun.

Bedömningsvillkor

Vid bedömning av uppsatserna tar vi hänsyn till om uppsatsen:

 • behandlar ett ämne som bedöms innebära en positiv utveckling av Vård &
  Omsorgs verksamheter vad avser effektivisering eller kvalitet
 • behandlar ett ämne som kan kategoriseras som en innovation inom sitt
  område
 • behandlar ett ämne som kan utgöra inspiration eller kunskapshöjning för
  verksamheterna.

Stipendiet kan även tilldelas student som en belöning för en bra utförd studie.

Hur stor är stipendiesumman?

Stipendiesumman är på 15 000 kronor var och delas ut av Nämnden för Vård och Omsorg.

Ansök om studentstipendium Vård & Omsorg

Sista ansökningsdag är 30 juni. Följande uppgifter och handlingar ska du skicka med när du skickar in din ansökan:

 1. Kontaktuppgifter (för- och efternamn, personnummer, bostads- och
  postadress, mobilnummer, e-postadress)
 2. Kortfattad sammanfattning av uppsatsens innehåll så att det snabbt går att
  bilda sig en uppfattning om uppsatsens ämne och slutsatser