Två unga killar sitter och pratar vid ett bord.

Varje termin får elever i för- och grundskolan och gymnasiet möjlighet att se film på Biostaden Kungsbacka som en del i undervisningen. Alla filmer är valda utifrån kvalitet och tematik så att skolan kan arbeta pedagogiskt med filmvisningen som underlag.

Endast lärare kan boka skolbio

Du om lärare bokar skolbion via e-post till Biostaden Kungsbacka på kungsbacka@svenskabio.se märkt Förskolebio alternativt Skolbio i ämnesfältet.

Du får en bekräftelse via e-post på din bokning senast två veckor innan visningsdatumet.

När du bokar ska du uppge:

  • önskad film
  • önskat visningsdatum
  • antal platser, inklusive lärare
  • kontaktperson
  • e-postadress och mobilnummer till kontaktpersonen.

Filmprogram

Här hittar du skolbiorogrammet.

Kostnad för elev

Platserna kostar 20 kronor per elev. Tänk på att du måste boka antalet platser inklusive lärare. Fakturan du får avser endast antalet elever.

Bussar till evenemang

Varje skolenhet betalar och bekostar resor till kultur- och naturresmål.

Om du har frågor kontaktar du din rektor, förskolechef eller administratör.

Fler sidor