Här kan du botanisera bland filmutbudet för elever i för- och grundskolan samt gymnasiet.

Förskolan (från 3 år)

Blod och tårar – ett läbbigt filmpaket

 • Ett nytt knattefilmpaket med flugor, funderingar och en nyckelpiga i sjönöd.
 • Svenskt tal, 35 minuter
 • Spelperiod: vecka 11 och 12, vardagar klockan 9.

Spyflugan Astrid sitter i fönstret och drömmer och glömmer helt bort att passa sin lillasyster. Jakten går genom Gula hålen (en smaskig ost), förbi Godispåsen (den stinkande kompostpåsen) och över Svarta lurvet (familjens lurviga husdjur).
Barns funderingar om blod, konst och corona blir film när Lasse Persson tar ner teckningarna från kylskåpsdörren och gör dem till film.

Och på stranden ligger Karla Kanin och solar när hon upptäcker att nyckelpigan håller på att drunkna. Tur att hon har med sig badbollen.

Förskoleklass och åk 1–4

Hej stora värld!

 • 67 minuter, svenskt tal
 • Spelperiod: vecka 13 och 14, vardagar klockan 9.
 • Tema: Biologi, Geografi, Identitet, Familj

  Hej, stora värld! bjuder in oss att utforska en enastående biotop. Med sina fantastiska animationer berättar filmen en historia utifrån tio nyfödda djurungars perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för förskoleklass och årskurs 1-3 i bl a bild och de naturorienterande ämnena, ex:
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck (Lgr 11, 2019, s. 20)
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter (Lgr 11, 2019, s.21)
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (Lgr 11, 2019, s.165)
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. (Lgr 11, 2019, s.165)

Åk 4-7

Lea - byns drottning

 • 67 minuter, svensk text
 • Spelperiod: vecka 13 och 14, vardagar klockan 9.
 • Tema: Identitet, Vänskap, Genus

Det är sommar i den trötta lilla orten och tioåriga Lea tycker att tjejerna har förändrats och blivit ganska tråkiga. Hon vill hellre vara med några av killarna som har kojor, flottar och hittar på halvgalna saker. En film om förändring, genus, mod och att få vara den man är.

Kopplingar till läroplanen

 • Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 4-6 i bland annat samhällskunskap, bild och svenska. Exempel:
 • Individer och gemenskaper: Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (Lgr 11, 2019 s. 226)
 • Bildanalys: Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. (Lgr 11, 2019 s. 28)
 • Berättande texter och sakprosatexter: Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. (Lgr 11, 2019, s. 260)

Åk 6-9

Goodbye Berlin

 • 1 timme 58 minuter, svensk text,
 • Spelperiod: vecka 16 och 17, vardagar klockan 9.
 • Tema: Identitet, Samhällskunskap, Humor, Vänskap, Relationer, Äventyr

Maiks mamma är alkoholist och hans pappa en idiot. Maik är förälskad i en tjej som inte ens tycks veta om att han existerar.
Precis innan sommarlovet börjar en ny kille, Tschick, i klassen.
Oväntad vänskap uppstår och på sommarlovet ger de sig tillsammans ut på en händelserik road trip. En varm, fartfylld och humoristisk film baserad på den hyllade ungdomsromanen Tschick av Wolfgang Herrndorf.

Kopplingar till läroplanen

 • Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 7-9 i bland annat bild, svanska och samhällskunskap. Exempel:
 • Individer och gemenskaper: Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (Lgr 11, 2019, s. 227)
 • Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (Lgr 11, 2019, s. 261-262)
 • Bildanalys: Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. (Lgr 11, 2019, s. 26)

Gymnasiet

Flykt

 • 1 timme 30 minuter, svensk text
 • Spelperiod: vecka 16 och 17, vardagar klockan 9.
 • Tema: Relationer, Mänskliga rättigheter

Flykt berättar den sanna historien om Amin som tvingas konfrontera sitt förflutna för att rädda sin framtid. Han flydde från Afghanistan till Danmark som ensamresande barn. Nu, som 36-åring, är han framgångsrik akademiker och ska gifta sig med sin pojkvän. Men han har hemligheter som riskerar att rasera det liv han har byggt upp. För första gången berättar han hela sin historia för en nära vän.

Kopplingar till läroplanen

 • Filmens teman går att koppla till läroplanen för gymnasiet. Exempel:
 • Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. (Gy 11, 2011, s. 7)
 • Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. (Gy 11, 2011, s. 143)