Här kan du botanisera bland filmutbudet för elever i för- och grundskolan samt gymnasiet.

Förskolan (från 2 år)

Vatten över huvudet

 • 30 minuter. Svenskt tal.
 • Visas vecka 11 och 12 på vardagar klockan 10.

Paket med tre härliga knattefilmer:

Fisketur

Betty är en ensam, hungrig katt som är ute och fiskar mitt i natten. Det enda som nappar är skräp. Men hon hittar på en lösning, även om hennes tålamod sätts på prov.
Fisketur är baserad på Lotta Geffenblads bilderbok ”Betty mitt i natten”.

Badväder

En flicka tillbringar en vacker sommardag med sin morfar. På sin väg ner till badet möter de sommarens alla djur som också njuter av solen.

Odd är ett ägg

Odd har ett visst funktionshinder, hans huvud är ett ägg. Han kan bara drömma om att spela fotboll, klättra i träd eller överhuvudtaget leka med andra barn! Tills han blir huvudstupa kär i det mycket levnadsglada och orädda biet Gun. Men henne har han så roligt att han helt glömmer bort sitt ömtåliga huvud.

Förskoleklass och årskurs 1

Yuku och fjällets blomma

 • 1 timme och 5 minuter
 • Svenskt tal
 • Tema: Konst och bild, musik, existentiella frågor, familj och ävenyr.
 • Visas vecka 13 och 14 på vardagar klockan 9

Den lilla musen Yuku bor med sin familj i källaren på ett slott. En dag skadas hennes mormor, familjens stora sagoberättare, i ett slagsmål med en katt och blir sängliggande. Mormor säger till de små att tiden snart är kommen då hon måste lämna dem för att följa den lilla blinda mullvaden in i jordens tunnlar. I en av mormors böcker har den lilla musen läst om en magisk evigt lysande blomma som växer på en svårtillgänglig bergssluttning. Nu är hon fast besluten att hitta blomman för att mormor ska få vandra vidare i ljus.

Vår lilla mus – med ett stort mod och ett stort hjärta – beger sig ensam ut i världen. På sin färd möter hon snart andra djur som både skrämmer och hjälper henne, och som påminner om varför just en ukulele är bra att ta med på äventyr.

Trailer till filmen Yuku och fjällets blomma Länk till annan webbplats.

Ur Läroplanen för grundskolan

Förskoleklass

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Musik årskurs 1–3

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som meningsbärande uttrycksform och kommunikationsmedel.

Centralt innehåll

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Bild årskurs 1-3

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa och kommunicera visuellt.

Centralt innehåll

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Årskurs 1-4

Lille Allan - den mänsklige antennen

 • 1 timme och 25 minuter
 • Svenskt tal
 • Tema: Filosofi, identitet, rymden, humor och familj
 • Visas vecka 13 och 14 på vardagar klockan 9

Lille Allans föräldrar ska skiljas, och Allan och hans pappa har flyttat in i ett hyreshus i en annan stad. Sommarlovet är långt och ensamt tills Allan får en kompis i sin UFO-besatte gamle granne Helge. Helge övertygar Allan att linda in sig i folie och ställa upp som antenn för att locka till sig farkoster från rymden. Och en dag nödlandar Majken. På hennes planet kan man läsa varandras tankar och mellan den tystlåtne Allan och Majken uppstår en oväntad vänskap. Men en galning som vill fånga Majken och stoppa upp henne är henne på spåren. Nu hänger det på Allan att tillsammans med Helge rädda Majken så hon kan åka tillbaka till sin planet.

Trailer till filmen Lille Allan - den mänsklige antennen Länk till annan webbplats.

Årskurs 5-9

Mica

 • 1 timme och 43 minuter
 • Svensk text
 • Tema: Demokrati och jämställdhet, globala perspektiv, identitet, sport, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
 • Visas vecka 16 och 17 på vardagar klockan 9

En dag hämtas 10-åriga Mica av en vän till familjen. Pappans sjukdom gör att föräldrarna inte längre har råd att ha sin son hemma. I stället får han jobb som lärling i en tennisklubb, där barn från rika delar av Casablanca tränar.

Ett av barnen är ägarens son Omar, som brinner mer för att trycka ner Mica än att träna. När den fransk-marockanska tennisstjärnan Sophia anställs i klubben ser hon en kämpaglöd hos Mica som de andra barnen saknar. Till skjulet där han är inhyst öppnas en dörr för Mica som kanske kan förändra livet.

Ur Läroplanen för grundskolan (LGR22):

Samhällskunskap

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund.

Centralt innehåll årskurs 4–6

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering

Centralt innehåll årskurs 7–9

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
 • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Geografi

 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel FN.

Årskurs 8-9 och gymnasiet

Dating Amber

 • 1 timme och 32 minuter
 • Svensk text
 • Tema: Identitet, vänskap och grupptryck
 • Visas vecka 16 och 17 på vardagar klockan 9

Tonåringarna Eddie och Amber växer upp i en irländsk småstad under 1990-talet. Hela skolan misstänker att de är gay och varje dag är en kamp för överlevnad. När de bestämmer sig för att bli ihop på låtsas förändras allt. Men snart inser de att en påhittad relation kan vara minst lika komplicerad som en äkta … Dating Amber är en kritikerhyllad dramakomedi med lika delar humor, hjärta och hjärna.

Gymnasiet

Les Miserables

 • 1 timme och 39 minuter
 • Svensk text
 • Tema: Medierna och vår vardag, värdegrund, samhälle och politik och kulturmöten.
 • Visas vecka 18 och 19 på vardagar klockan 9

Prisbelönta Les Misérables ger en tankeväckande inblick i livet i förorterna i Paris, bara en timme från Eiffeltornet. Vi möter polisen Stéphane är en polis från Cherbourg som ansluter till polisstyrkan i Montfermeil, en förort till Paris. Hans nya kollegor använder hårdföra metoder för att upprätthålla ordningen i området. När gruppen under ett ingripande blir filmade av en drönare riskerar detta att vara gnistan till en betydligt större konflikt med konsekvenser för hela Frankrike. Titeln är hämtad från Victor Hugos berömda roman som skrevs för 150 år sedan. Som filmen visar är de problem som Hugo såg fortfarande verklighet.