Händer som håller i en lysande kula

Är du nyfiken på olika ämnen på kulturskolan? Då är vårt Kulår perfekt för dig!

Kulåret är för dig som går i första klass och är 7-8 år

Undervisningen sker i grupp med tio elever. Under ett läsår får gruppen prova på totalt sex olika ämnen; teater, brasslek, dans, sångrytmik, träblåslek och stråklek. Ni provar varje ämne under fem veckor och efter fem veckor byter gruppen ämne och lärare. Kursen är på totalt 30 veckor.

Du som deltagit i kursen har inför nästa läsår större möjlighet att få en plats på kulturskolan på ett av de ämnen som ingått.