Händer som håller i en lysande kula

Är du nyfiken på olika ämnen på kulturskolan? Då är vårt Kulår perfekt för dig!

Kulåret är för dig som går i årskurs 1 och 2 och är mellan 7-9 år

Undervisningen sker i grupp med tio elever. Under ett läsår får gruppen prova på totalt sex olika ämnen:

  • teaterlek
  • brasslek
  • danslek
  • sånglek
  • träblåslek
  • stråklek.

Ni provar varje ämne under fem veckor och efter fem veckor byter gruppen ämne och lärare. Kursen är på totalt 30 veckor.

Du som deltagit i kursen har inför nästa läsår större möjlighet att få en plats på kulturskolan på ett av de ämnen som ingått.