Barn som skapar figur med lera.

Är du intresserad av färg och form? I våra konstateljéer får du lära dig att utveckla fantasin, bildseendet och ditt skapande.

Konståret för dig som är 8 år

Under ett år får du skapa, upptäcka och utforska olika material på ett nyfiket och lekfullt sätt. Under året har vi utställningar där vi bjuder in släkt och vänner till vernissage. Efter konståret är du välkommen att anmäla dig till konst - kursen om du vill fortsätta skapa.

Konst för dig som är 9-20 år

I våra konstgrupper får du använda flera olika tekniker när du tecknar, målar, arbetar i lera eller i någon annan konstnärlig form. I undervisningen utforskar vi både traditionella och experimentella tekniker. Varje läsår får du som vill delta i workshoppar, utställningar med mera.