Barn som skapar figur med lera.

Är du intresserad av färg och form? I våra konstateljéer får du lära dig att utveckla fantasin, bildseendet och ditt skapande.

Kurs för dig som är 7-20 år

I våra konstgrupper får du använda flera olika tekniker när du tecknar, målar, arbetar i lera eller i någon annan konstnärlig form. I undervisningen utforskar vi både traditionella och experimentella tekniker. Varje läsår får du som vill delta i workshoppar, utställningar med mera.