Jobbspår är samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Vad är Jobbspår?

Med hjälp av Jobbspår får arbetsgivaren möjlighet att stärka sin kompetensförsörjning och arbetssökande kan snabbare komma ut i arbetslivet och bli självförsörjande.

Jobbspår går att använda inom alla branscher. Vi matchar deltagarna mot arbetsgivarens behov och rustar de med hjälp av olika insatser som de behöver för att kunna bli anställningsbar. Det kan handla om utbildning, praktik eller andra kompetenshöjande insatser.

Hur gör vi

Vi sätter ihop ett paket av insatser som består av praktik, utbildning eller andra kompetenshöjande insatser. Du genomför din praktik hos en arbetsgivare för att öka dina möjligheter att bli anställd. Vi samverkar med arbetsförmedlingen och tar fram utbildningsinsatser. Detta kan till exempel vara en språkutbildning om du behöver det för att bli anställd. Vår praktiksamordnare finns med och stöttar dig under din väg framåt mot en anställning.

Jobbspår tillsammans med O´Learys

I slutet av 2022 öppnade O´Learys en restaurang i Kungsbacka. För att underlätta restaurangens behov av kompetensförsörjning startade Kungsbacka kommun ett jobbspår. Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium utformade ett utbildningspaket i kombination med en praktik på fem veckor. Av de sex deltagare som genomförde jobbspåret fick fem anställning när restaurangen öppnade.