Att starta med en praktik inför en anställning kan ses som en förlängd arbetsintervju. Ta chansen att ta emot en praktikant och forma din framtida medarbetare.

Två personer står och pratar bredvid en fruktdisk.

Att ta emot praktikanter ökar ditt företags samhällsengagemang och ger människor chansen att komma ut till en arbetsplats för att skaffa sig erfarenhet, referenser, arbetsgemenskap och sunda rutiner. Din insats gör alltså skillnad för individen, för ditt företag och för samhället.

En praktik genom arbetsmarknadsenheten är på två månader och en praktiksamordnare finns alltid till hands. Vi följer upp regelbundet för att öka kvalitén och för att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter.  

Vem vet, kanske blir det en person som ni vill anställa?