Privat utförare av hemtjänst

En äldre man sitter och läser en tidning.

Har du ett företag som vill arbeta med hemtjänst i Kungsbacka kommun kan du ansöka om att bli privata utförare i kommunen.

För att ditt företag ska bli utförare av hemtjänst i Kungsbacka ska ni först godkännas av kommunen. Det betyder att ert företag ska uppfylla ett antal krav som vi har satt upp och samma krav gäller även för den kommunala hemtjänsten. Det är bland annat krav på utbildningsnivå, tillgänglighet och samarbete mellan er som utföraren och vi som kommunen.

Val av insatser och område

I ansökan anger ni om ni ska erbjuda serviceinsatser eller omsorgsinsatser eller att om ni ska kunna erbjuda båda. Serviceinsatser kan vara att man får hjälp med att städa, tvätta eller handla. Omsorgsinsatser kan vara hjälp med att duscha, klä på sig eller ta en promenad.

Ni ska också beskriva om ni vill erbjuda era tjänster i hela kommunen eller i något eller några av de olika hemtjänstområden som kommunen redan har.

Kungsbacka kommuns hemtjänstområden Länk till annan webbplats.

Så går ansökan till

Här kan ni läsa mer om de regler som finns för att ansöka.

Ansökan om certifiering inom hemtjänst Pdf, 374.9 kB.

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt Socialtjänstlagen LOV Pdf, 401.8 kB.

När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att bestämma tid för ett möte och en intervju. Inför mötet tar vi referenser som vi har med oss som underlag. Under intervjun går vi tillsammans igenom din ansökan.

Företag som bedriver hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, SoL, måste ha tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO innan man ansöker. Tillståndet ska bifogas tillsammans med ansökan.

Läs mer på IVO:s webbsida Länk till annan webbplats..

Om kraven är uppfyllda är ni godkända som utförare av hemtjänst i Kungsbacka kommun. Tillsammans med en representant från kommunen går vi igenom avtalet innan vi skriver under.

Presentation av kundval

Vi som kommun ansvarar för att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. Det innebär att alla företag som är godkända får en möjlighet att presentera sig utifrån en given mall. Presentationerna läggs i den mapp som vi skickar hem till den som är intresserad av kundval.

Ersättningsnivåer för privata utförare

Ersättningsnivåerna för privata utförare av hemtjänst i kommunen varierar beroende på om det handlar om service- eller omvårdnadsinsatser.

  • Ersättningen per timme för serviceinsatser är från den 1 april 2022 är 399 kronor.
  • Ersättningen per timme för omsorgsinsatser är 440 kronor. Företag som utför omsorgsinsatser får fem kronor extra per timme som momskompensation.