Du som journalist är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp för att hitta rätt personer i vår organisation.

Kommunövergripande presskontakt

Presstelefon och pressmejl

Presstelefon: 0300-83 30 20
Mejl: press@kungsbacka.se

Presstelefonen och pressmejlen är bemannad vardagar under kontorstid.

Kontakt för press till kommunikatör på förvaltning

Bygg & Miljö

Om du har frågor om exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskydd eller tillsyn inom till exempel livsmedel och serveringstillstånd.

Caroline Stenius
caroline.stenius@kungsbacka.se
0300-83 44 91

Förskola & Grundskola

Om du har frågor om exempelvis grundskola, förskola, dagbarnvårdare, öppna förskolan och fritidshem.

Kerstin Fredberg
kerstin.fredberg@kungsbacka.se
0300-83 41 46

Gymnasium & Arbetsmarknad

Om du har frågor om exempelvis gymnasieskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, etablering av nyanlända och försörjningsstöd.

Patrik Elvirsson
patrik.elvirsson@kungsbacka.se
0300-83 33 03

Camilla Sjögren
camilla.sjogren@kungsbacka.se
0300-83 42 15

Individ & Familjeomsorg

Om du har frågor om exempelvis bostad med särskild service, daglig verksamhet, familjerätt eller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Catharina Norberg
catharina.norberg@kungsbacka.se
0300-83 44 27

Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret)

Om du har frågor om exempelvis samhällsplanering eller olika byggprojekt:

Marie Cullberg
marie.cullberg@kungsbacka.se
0300-83 59 12

Om du har övergripande frågor för kommunen:

Ida Jost
ida.jost@kungsbacka.se
0300-83 40 07

Kris och beredskap

Om du har frågor om exempelvis kommunens beredskap eller arbete gällande kris.

Lina Dahlén
lina.dahlen@kungsbacka.se
0300- 83 49 13

Kultur & Fritid

Om du har frågor om exempelvis bibliotek, kulturskola, konsthallen, fotbollsplaner, simhallar, evenemang, folkhälsoarbete och friluftsliv:

Om du har frågor om Kungsbacka teater:

Per Hemberg,
per.hemberg@kungsbacka.se
0300-83 80 98

Service

Om du har frågor om exempelvis lokalförsörjning, lokalvård, måltid eller inköp:

Charlott Elisson
charlott.elisson@kungsbacka.se
0300-83 47 47

Om du har frågor om byggprojekt och fastigheter:

Alexander Lätt,
alexander.latt@kungsbacka.se
0300-83 42 70

Teknik

Om du har frågor om exempelvis avfall, vatten och avlopp, gator och vägar, färdtjänst, trafik- och parkeringsfrågor eller parker och planteringar.

Adam Folcker
adam.folcker@kungsbacka.se
0300-83 44 22

Vård & Omsorg

Om du har frågor om exempelvis hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, anhörigstöd, dagomsorg eller växelvård.

Sara Schörling
sara.schorling@kungsbacka.se
0300 83 44 26