Konstverket Connections

Förvaltningen för Kultur & Fritid har ansvaret för all offentlig konstnärlig gestaltning och konstsamling i Kungsbacka kommun.

Offentlig konst är kommunens konstsamling som är konstverk i våra gemensamma miljöer, på äldreboenden, förskolor, skolor, bibliotek och arbetsplatser.

Kungsbacka kommun upphandlar konst vid ny-, om och tillbyggnationer efter behov.