Hälso­aktiviteter för unga

Ung person springer på matta i gymnastikhall.

Hälsa kan vara allt från fysisk aktivitet, kost och matlagning, socialt umgänge eller något annat som får dig som ung att må bra på fritiden.

Det finns flera olika aktiviteter och verksamheter med fokus på hälsa för unga i olika åldrar.

Projekt, intressegrupper och aktiviteter

Du som ung kan själv starta projekt eller intressegrupper med aktiviteter som bidrar till en bättre hälsa. Det kan till exempel vara ett hälsolan, vandring eller matlagning. Aktiviteten ska bidra till att den som deltar kan må bättre eller mår bra av att vara med. Vi hjälper dig att planera, söka pengar och annat som behövs för att sätta igång!

Här är fler verksamheter för unga med fokus på hälsa.

Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen är för barn och unga med psykisk ohälsa där hälsopedagoger, elevhälsoteam och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samarbetar. Vi träffar unga och lyssnar på vad de har för intressen och försöker hitta meningsfulla aktiviteter och sociala sammanhang på deras fritid. Varje vecka erbjuder vi flera aktiviteter som unga är välkomna till och som kan bidra bättre självkänsla, ökad skolnärvaro och bättre hälsa.

Aktivitetsgruppen

Friskvårdsgruppen

Friskvårdsgruppen är ett samarbete med Region Halland där kommunens hälsopedagoger arbetar med barn med övervikt i åldrarna 5–18 år. Vi leder aktiviteter och motiverar barnen för att stärka deras självkänsla och öka rörelseglädjen. Vår filosofi är att barn behöver ha kul, ingå i en gemenskap och vara delaktiga.

Friskvårdsgruppen

Du som förälder är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att motivera och peppa ditt barn till att dansa regelbundet under hela kursen. Studier visar att den psykiska hälsan är viktig för att orka prestera i skolan – därför är det extra viktigt att prioritera dansen när det är mycket i skolan. Meddela oss om det är något medicinskt tillstånd vi behöver känna till om ditt barn.