Påverka som ung

Ung person som skrollar i mobiltelefonen.

Är det något som du tycker funkar dåligt i kommunen? Vad behöver vi som kommun göra och vad behöver hända för att du ska trivas? Vad vill du förändra? Så här kan du vara med och påverka som ung!

Som invånare har du flera möjligheter att vara med och påverka vad som händer och vad du tycker att vi ska satsa på för dig. Vi har regelbundet ungdomsdialoger i olika ämnen där du kan vara med och påverka. Du kan också kontakta oss, politikerna eller partierna om du har en fråga om något speciellt.

Ungdomsforum

Ungdomsforum är kommunens nätverk som arbetar för att öka delaktigheten hos unga och arbetar med frågor som påverkar dig.

Se vad som är på gång och hur du kan påverka i Ungdomsforum

Lämna förslag i appen

Du kan lämna förslag i appen Ung i Kungsbacka. Där kan du också se vilka förslag som andra unga har lämnat. De förslag som kommer in kan sedan ungdomar, politiker och de som jobbar i kommunen ha en dialog om.

För att lämna förslag, ladda ner appen Ung i Kungsbacka.

Kontakta kommunen

Om du har praktiska frågor om kommunens service kan du kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan. Förvaltningarna i kommunen

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter, förslag, klagomål eller beröm här på webben. Vi registrerar din synpunkt i kommunens diarium – där blir den offentlig och alla kan läsa den.

Du kan också besöka vårt kundcenter Kungsbacka direkt i stadshuset, om du vill lämna synpunkter, ställa en fråga eller komma i kontakt med rätt person.

Kontakta kommunens politiker

Om du vill veta mera om en speciell fråga, kan du kontakta politikerna i den nämnd som arbetar med det som frågan handlar om.

De politiska nämnderna

Du kan kontakta gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige. Du kan också kontakta någon av politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Du kan kontakta med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Fler sidor