Person som dansar balett

Dansglädjen är det centrala i undervisningen och du får träna dansteknik, musikalitet, uttryck, styrka och smidighet. Tekniken består av enkla grundrörelser och positioner som vi kombinerar till rörelsematerial och danskombinationer.

Kurs för dig som är 8–20 år

I början av inlärningen läggs vikt vid den grundläggande tekniken, hållningen och placeringen, vilket är nödvändigt för att senare kunna utföra svårare rörelsemoment som piruetter, höga benlyft, avancerade steg och hoppkombinationer.

Den klassiska baletten genomgår ständig förnyelse och utveckling. Den har sina rötter i bland annat medeltida folkliga danser och sällskapsdanser under 1400-talet. Balettens teknik, lektionerna och delvis uttrycket följer en tradition och en tydlig struktur, men det finns också utrymme för improvisation och eget skapande inom ramen för denna tradition.

Tåskola – för dig som redan kan dansa balett

Vi övar först grundläggande tåteknik vid stången för att skapa rätt placering och stärka foten. När du kommer upp på tå med rätt placering och känner dig säker fortsätter vi ut på golvet för mer dansanta tåövningar där vi låter dansglädjen flöda.

För att vara med i tåskolan ska du gå minst en balettkurs i veckan och ha tränat balett flera terminer. Fråga gärna din danslärare i balett om du har rätt förkunskaper.

Tåskolan är för dig som är 12–20 år.