Modern och nutida dans

Person som dansar

Modern och nutida dans hämtar inspiration från kroppens naturliga sätt att röra sig, som att gå, springa, falla, rulla, hoppa och snurra. Vi använder olika typer av musik, allt ifrån klassiskt till pop. Ibland använder vi ingen musik alls.

Kurs för dig som är 8-20 år

Vi arbetar med att hitta olika kvaliteter och dynamik i rörelsen och med att hitta en stark medvetenhet om kroppens olika rörelsemöjligheter, där improvisation och komposition ingår som delmoment i lektionerna. Du får möjligheter att samarbeta och skapa själva. Den moderna och nutida dansen kan vara berättande, förmedlare av ett budskap, uttrycksfull eller helt abstrakt, där både utövare och betraktare får göra sina egna tolkningar.

För lite mer än 100 år sedan, då modernismen gjorde sitt inträde, utvecklades den moderna dansen med idén om att bryta mot de klassiska och traditionella sätten att utöva dans. Den moderna dansen blev en reaktion mot den regelstyrda klassiska baletten, där man istället ville utforska och experimentera rörelsen utifrån friare former.