Beda Hallbergs gymnasium

Med inriktning på dig

Beda Hallbergs gymnasium är en mindre kommunal gymnasieskola med samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kommer att avvecklas 2024 och tar inte emot några elever inför hösten 2023.

Läsårstider, lov och ledighet

Höstlovet är vecka 44 och jullovet pågår 23 december 2023 – 7 januari 2024

Ansök om busskort läsåret 23/24

Alla nuvarande och blivande gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och inskriven på en gymnasieskola har rätt till både skol- och fritidskort till och med det skolår eleven fyller 20 år. Ansök om korten via e-tjänst.

Specialkost

Här kan du anmäla behov av specialkost och läsa mer om vad det innebär.

Nyheter