Att jobba hos oss

man som skrattar vid dator

När du jobbar hos oss har du drygt nio tusen kollegor totalt där din befattning ingår i en enhet som tillhör en av våra nio förvaltningar.

För att skapa en gemenskap och känslan av ”ett Kungsbacka” har vi en väl inarbetad arbetsplatskultur som finns med oss i det dagliga arbetet. I slutändan jobbar vi alla mot samma mål: Att få ett helt samhälle att fungera.

Gilla både jobbet och fritiden

Trivsel och arbetsmiljö är viktiga faktorer som vi tar stor hänsyn till. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har möjlighet att påverka och ta ansvar, få utvecklas i din profession och där balans i livet är en självklarhet.

Jobba i moderna lokaler

På flera av arbetsplatserna arbetar vi i en aktivitetsbaserad miljö i moderna, välutrustade lokaler. Vi har kommit långt i vårt digitaliseringsarbete och du kan förvänta dig en modern och nytänkande arbetsplats bland såväl människor, metoder, teknik och mycket mera. Här jobbar människor som vill, vågar och kan!

Vår kultur på arbetsplatsen

Våra fyra hörnstenar i vår arbetsplats kultur är:

  • Vi välkomnar
  • Vi levererar
  • Vi samarbetar
  • Vi tänker nytt.

Vi välkomnar

Att välkomna handlar om konsten att få andra att känna sig välkomna. Både kollegor, invånare, kunder och besökare. Upplevelsen att vara välkommen är ofta summan av många saker - förmågan att sätta sig in någon annans situation, bli mött med öppet sinne och bli sedd och bekräftad.

Vi levererar

Det kan kännas självklart – ”Det är klart vi ska leverera. Det är ju därför vi är här.” I slutet av dagen handlar det främst om upplevelsen av vår leverans. Vi kan ha gjort rätt och ha rätt i sak, men hur var upplevelsen? Att leverera handlar därför även om HUR vi levererar.

Vi samarbetar

Vi behöver tackla utmaningar tillsammans, ta ansvar och visa omtanke i alla situationer, även om det känns tufft. I grund och botten handlar det om att vara generös med sin kunskap och erfarenhet, att dela med sig och inte tveka att hjälpa sina kollegor.

Vi tänker nytt

Att tänka nytt handlar mycket om mod. Modet att våga utmana våra invanda sätt. Mod att prova nytt. Att ställa sig frågan ”Varför gör vi så här” och utmana ”Så har vi aldrig gjort”… Att tänka nytt handlar också om att våga prova utan att exakt veta om det blir rätt. Hellre prova snabbt och misslyckas för att sedan kunna lyckas i det långa loppet.