Du som är sjuk eller gammal kan få hjälp av kommunen

Kommunen kan hjälpa dig som är sjuk eller gammal
eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Du kan till exempel få hjälp med hemtjänst, trygghetslarm
eller olika typer av hjälpmedel.
Vi ser till att du får den hjälp som just du behöver
så att du kan bo kvar hemma
och leva ett självständigt och tryggt liv.

Kontakta oss

Kontakta Kungsbacka Direkt på telefon
så hjälper de dig.