Pengarna från stiftelsen ska användas till behövande personer som är bosatta i Kungsbacka kommun med fysisk funktionsnedsättning

Varje år delas ut pengar ut från Erik Hjälmlövs stiftelse. Pengarna ska användas för att köpa blommor till lokaler där äldre och/eller personer med funktionsnedsättning vistas i kommunal omsorg. Pengarna ska även användas till behövande personer som är bosatta i Kungsbacka kommun med fysisk funktionsnedsättning, företrädelsevis rörelsenedsättning, för att användas till rekreationsresor i Sverige eller utomlands.

Blommor till lokaler

Varje vår ska pengar delas ut från stiftelsen för inköp av blommor till lokaler där äldre och/eller personer med funktionsnedsättning vistas i kommunal omsorg. Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Rekreationsresor

Varje vår ska pengar delas ut från stiftelsen till rekreationsresor i Sverige eller utomlands. Det är personer som är bosatta i Kungsbacka kommun med fysisk funktionsnedsättning, företrädesvis rörelsenedsättning, som kan ansöka om pengar till rekreationsresor. När mottagare utses prioriteras personer som ska använda pengarna för vistelse på vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller motsvarande. Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Så fungerar det

Det är två förvaltningar som, beroende på målgrupp, tar emot ansökningarna. Det är respektive nämnd som beslutar hur pengarna ska fördelas.

  • Nämnden för Vård & Omsorg delar ut en fjärdedel av pengarna för inköp av blommor.
  • Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar ut de resterade pengarna till rekreationsresor.

Skicka in ansökan

Personer med fysisk funktionsnedsättning måste skicka in följande tillsammans med ansökan. Det behövs för att kommunen ska kunna utreda din ansökan.

  • Kopia av den senaste inkomstdeklarationen
  • Personbevis (som du beställer hos Skatteverket)
  • Underlag som styrker fysisk funktionsnedsättning

Gör din ansökan via e-tjänsten. En blankett för ansökan kan hämtas på kommunens kundcenter, Kungsbacka direkt.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-8306.