Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donationsfond

Du kan söka pengar ur fonden om du bor i Släps församling.

Varje år delas det ut pengar ur Arvid och Hildur Anderssons donation. Pengarna ska användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning och som bor i Släps församling.

Gemensamma kriterier

Arvid och Hildur Anderssons donation är en stiftelse som riktar sig till flera målgrupper. Det som är gemensamt är att den som ansöker måste bo eller komma från Släps församling. Gemensamt är också att behovet inte ska kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag.

Äldre, sjuka och funktionsnedsatta

Varje höst ska pengar delas ut till vård av behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vad vård innebär och om du kan få pengar är individuellt och därför uppmanar Kungsbacka kommun alla som är intresserade att göra en ansökan. När ansökan har kommit in så utreder en tjänsteperson om den uppfyller kriterierna. Ansökan ska vara inne senast den 31 oktober.

Utbildning av unga

En gång om året, på våren, ska pengar delas ut till utbildning av unga, i första hand gymnasiala eller eftergymnasiala studier. Ansökan ska vara inne senast den 1 februari.

Så fungerar det

Det är två förvaltningar i Kungsbacka kommun som, beroende på målgrupp, tar emot ansökningarna. Det är respektive nämnd som föreslår hur pengarna ska fördelas och det är kommunstyrelsen som fattar beslut om fördelningen.

  • Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad delar ut hälften av pengarna till utbildning av unga.
  • Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar ut hälften av pengarna till vård av personer som är sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Skicka in ansökan

Du ansöker till stipendiet direkt via e-tjänst eller blankett. Skicka in din ansökan senast den 1 februari om du söker för utbildning eller 31 oktober om du söker som äldre eller med funktionsnedsättning. Stipendiaterna för år 2024 är utsedda och har meddelats.

Du behöver bifoga dokument för att du ska kunna få medel ur fonden. Det behövs för att kommunen ska kunna utreda din ansökan. Bifoga dessa dokument oavsett vilken målgrupp du tillhör:

  • kopia på din senaste inkomstdeklaration
  • om du söker för utbildning; bifoga även dina vårdnadshavares eller närmast anhörigas inkomstdeklaration om det är relevant
  • styrkande av födelseort och folkbokföring, till exempel ett personbevis (som du beställer av Skatteverket). Där kan vi se om du tillhör eller har tillhört Släps församlings område.

Personer med funktionsnedsättning måste även skicka in:

  • underlag som styrker fysisk funktionsnedsättning

Du eller en närstående kan även hämta blanketten på kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen under nummer 849400-4834