Stiftelsen Oscar B Johanssons donation

Stiftelsen Oscar B Johanssons donation ska användas till premier och hjälp för personer som arbetar för och främjar jordbruksnäringen i Frillesås.

Ändamål

Räntan skall användas till premier och hjälp åt skötsamma jordbrukare eller vad som annars kan gagna denna näring i Frillesås.

  • Ansök senast: 31 oktober
  • Utdelas senast: 15 december

Blankett för ansökan Pdf, 24.3 kB.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1675.