Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

Årligen utdela medel i gåva till behövande med psykiskt, fysiskt eller socialt handikapp, som lever under knappa omständigheter i avsikt att höja vederbörandes livskvalité. Ojämna år fördelas medel till vuxna med barn under 18 år och jämna år till vuxna utan barn.

Ansök senast 31 mars

Du ansöker till stipendiet direkt via e-tjänsten och ansökan ska vara inskickad senast den 31 mars. Innan 30 juni utser Nämnden för Individ & Familjeomsorg vem som får pengar ur stiftelsen.

För att kunna söka medel ur stiftelsen behöver du bifoga detta till ansökan:

  • Kopia på senaste inkomstdeklarationen.
  • Familjebevis (inte personbevis) – som du beställer från Skatteverket (ett familjebevis visar din familjebild och vilka som är folkbokförda på din adress).
  • Underlag som styrker fysiskt, psykiskt eller social funktionsnedsättning.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 849400-8090.