Stiftelsen kapten Menns fond

Varje år delar Stiftelsen kapten Menns fond ut bidrag till en behövande ungdom i Kungsbacka, som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.

Den årliga räntan ska uteslutande användas till understöd åt någon av fattiga föräldrar inom detta samhälle (Kungsbacka) född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för mekaniska yrken genomgått härvarande skola önskar att vid fullständig teknisk läroanstalt förvärfva ökade kunskaper. Detta understöd får, med förutsättning af oförändradt godt uppförande, åtnjutas under tre, högst fyra år av samma person.

Ansöka senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun senast 31 mars.

Innan 30 juni utser Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad vem som får pengar ur stiftelsen.

Du ansöker via e-tjänsten. Vid frågor kontakta Kungsbacka direkt.

För att du ska kunna få medel ur fonden behöver du bifoga detta i din ansökan:

  • kopia på din egen och dina föräldrars senaste inkomstdeklaration
  • skriftligt vitsord och rekommendationer från din skola/utbildningsenhet
  • styrkande av födelseort och folkbokföring, till exempel ett personbevis (som du beställer av Skatteverket)
  • familjebevis (som du beställer av Skatteverket).

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 802480-1592.