Frågor och svar om bidrag ur stiftelse

Här har vi samlat olika frågor med svar om vad som gäller när du vill söka bidrag från en stiftelse.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål, men det är inte kommunen som äger pengarna. Det är den eller de som en gång lade grunden för stiftelsen som bestämmer ändamålen, vilka som kan söka och vilka kriterier som ska uppfyllas.

Vad är skillnaden mellan stiftelse, fond och stipendium?

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Vem kan söka?

I informationen om varje stiftelse står det vem som kan söka pengar ur stiftelsen.

Hur söker jag?

Det står i informationen om varje stiftelse eller fond om och hur du kan söka medel ur stiftelsen.

Hur många stipendier finns det att söka i Kungsbacka kommun?

Kungsbacka kommun förvaltar i dag 17 stiftelser. Vissa kan allmänheten söka medel ur, andra tar in förslag på personer som är aktuella som mottagare, och det beslutas av en kommitté vem eller vilka som får bidrag. Vissa år delas färre stipendier ut med större belopp och andra år fler stipendier med lägre belopp.

Vad avgör hur mycket pengar jag kan få?

Det varierar från stiftelse till stiftelse. En del stiftelser har ett förutbestämt belopp som då står i informationen om stiftelsen. I andra fall beslutar den som utsetts som förvaltare av stiftelsen vilket belopp varje stipendiat får beviljat. Det finns oftast också kriterier som den som söker ska uppfylla. Det kan till exempel vara bostadsort, ålder, sysselsättning eller liknande.

Hur fungerar stiftelser som inte är sökbara?

Pengar ur sådana stiftelser delas ut till bland annat elever i grundskolan utifrån egna kriterier och olika nomineringar som pedagoger i skolan får göra för sina elever i grundskolan. Det finns även stiftelser som delar ut pengar till barnomsorgen som ett extra tillskott till olika åtgärder eller material där stiftelsens förvaltare anser att det kan behövas.

Hur ofta kan jag söka pengar från samma stiftelse?

Det finns inga generella regler som bestämmer detta, däremot kan varje stiftelse ha särskilda bestämmelser för det.

Kan jag söka pengar från flera olika stiftelser samtidigt?

Ja.

Kontrollerar någon vad jag använder pengarna till?

I vissa fall står det i beslutet att någon form av motprestation ska presenteras av den som får stipendiet. Om det inte står beskrivet så är det ingen som kontrollerar vad pengarna används till utan man förutsätter att de används i det syfte som var tänkt.